Predstavljanje monografije "Rijeka" Petra Ćuće Grabovca Rijeka, prosinac 2014.