Predstavljanje monografije "Međuratna arhitektura Rijeke i Sušaka" dr. Julije Lozzi Barković Rijeka, ožujak 2015.